August 9, 2022
12-Av-5782
User Control
Return to NHBZ Submit New Memorial Send Message to Admin Home Help
Search By Name
Back to list
Gregorian Month
Hebrew Month
Admin Login


First Name ↑ ↓ Last Name ↑ ↓ Hebrew Name ↑ ↓ Date of Death ↑ ↓ Hebrew DOD ↑ ↓

Mike Alper
Yekusiel Yitzchok Ben Yisroel

Aug 02, 1967
25-Tamuz-5727

Ann Bender
Chana bas Moshe Chaim HaLevi

Aug 06, 1978
1-Av-5738

Sarah Benson
Sarah Rivkah Bas Zalman

Aug 05, 1904
24-Av-5664

Max Berman
Mordecai ben Kalman HaKohen

Aug 05, 2001
16-Av-5761

Ethel Bernstein
Etel bas Boruch

Aug 27, 2000
26-Av-5760

Abraham Brown
Avraham ben Aryeh Leib

Aug 08, 1904
27-Av-5664

Arene Cohen
Anna bas Gedaliah

Aug 15, 2009
25-Av-5769

Gertrude COhen
Gitel bas Aharon

Aug 05, 1993
18-Av-5753

Gary Cohen
Gad ben Yisroel Leib HaKohen

Aug 09, 1992
10-Av-5752

Ida Comensky
Chaya Pearl bas Dovid Avraham

Aug 17, 2003
19-Av-5763

Sam Eisen
Shmuel Ben Zvi Hirsh

Aug 04, 1983
25-Av-5743

Edward Extein
Yehuda Ben Avraham

Aug 28, 2006
4-Elul-5766

Edward Extein
Yehudah ben Avraham

Aug 28, 2006
4-Elul-5766

Rivkah Faden
Rivkah bas Moshe

Aug 23, 1999
11-Elul-5759

Albert(Ash) Finer
Hirsh Beryl ben Avraham Leib

Aug 12, 1976
16-Av-5736

Mark Firestone
Yosef Shlomo Ben Zalman Dovid

Aug 10, 1904
29-Av-5664

Sydine Fredman
Shendel Miriam bas Elkanah HaLevi

Aug 09, 2008
8-Av-5768

Louis Geeser
Eliezer ben Yisroel

Aug 27, 1951
25-Av-5711

Annette Gilden
Chana bas Shimon

Aug 13, 2009
23-Av-5769

Jerome Gilden
Yosef ben Aryeh Leib

Aug 11, 2010
1-Elul-5770

Loeb Goldman
Leib ben Yisroel

Aug 23, 1994
16-Elul-5754

Sheldon Grafman
Shlomo ben Yitzchok HaLevi

Aug 29, 1997
26-Av-5757

Shmuel Gubernik
Shmuel ben Shmaryah Melech

Aug 25, 1932
23-Av-5692

Morris Gutterman
Moshe Ben Yitzchok

Aug 08, 1985
23-Av-5745

Katherine Heap
Katherine bas Yosef

Aug 09, 2007
25-Av-5767

Herman Hoffman
Chaim ben Shimon

Aug 05, 1904
24-Av-5664

Karfeld Karfeld
Esther Malka bas Chaim Yonah HaKohen

Aug 03, 1996
18-Av-5756

Ben Katz
Pinchas ben Yoel HaKohen

Aug 30, 1969
16-Elul-5729

Shmuel Kerner
Shmuel ben Tsudic

Aug 18, 1986
13-Av-5746

Dorothy Kinstler
Dobrish bas Leib

Aug 27, 1980
15-Elul-5740

Faye Kogan


Aug 12, 2009
22-Av-5769

Mary Krasner
Miriam Bas Yaakov Levi

Aug 03, 1904
22-Av-5664

Michael Krevin
Meyer ben Fishel Dovid HaLevi

Aug 10, 1997
7-Av-5757

William Kunin
Zev Velvel Ben Yuzpa

Aug 06, 1904
25-Av-5664

Rose Kwiatek
Reva bas Moshe

Aug 22, 2003
24-Av-5763

Harris Londe
Mordecai Zvi ben Yehuda Leib

Aug 27, 1945
18-Elul-5705

Herman Mestman
Chaim ben Shmuel HaKohen

Aug 05, 1968
11-Av-5728

Michel Novack
Yechiel Michal Ben Yosef

Aug 23, 1949
28-Av-5709

Ann Perlman
Necha bas Zvi

Aug 19, 1994
12-Elul-5754

Betty Pollock
Elisheva bas Yaakov

Aug 20, 2005
15-Av-5765

William Pultman
Zev ben Dovid

Aug 27, 1987
2-Elul-5747

Stuart Raskas
Sholom Yitzchak

Aug 26, 1991
16-Elul-5751

Samuel Reisler
Shmuel Pinchas ben Avraham

Aug 29, 2010
19-Elul-5770

Dorothy Rothman
Devorah bas Yisrael

Aug 04, 2006
10-Av-5766

Harvey Routburg
Tzvi ben Zeisa

Aug 10, 2001
21-Av-5761

Adele Sandler
Odle Bas Shlomo

Aug 04, 1951
2-Av-5711

Melvin Satz
Moshe ben Shmuel

Aug 20, 1998
28-Av-5758

Louis Savanovsky
Elya Leib Ben Avraham Aharon

Aug 07, 1904
26-Av-5664

David Sherp
Dovid ben Shmeryahu

Aug 15, 2000
14-Av-5760

William Sirkin
Zev Ben Yitzchok

Aug 04, 1960
11-Av-5720

Robert Solomon
Reuven Shmuel ben Herschel

Aug 17, 2003
19-Av-5763

Goldie Stein
Golda bas Meyer

Aug 04, 1904
23-Av-5664

Frank Steinberg
Ephraim ben Yisroel

Aug 22, 1960
29-Av-5720

Abe Tepper
Avraham ben Zorach

Aug 12, 1991
2-Elul-5751

Florence Tolpen


Aug 30, 2007
16-Elul-5767

Arthur Wallerstein
Avraham Aharon ben Shlomo

Aug 06, 1997
3-Av-5757

Helen Weinstein
Chaika as Noah

Aug 15, 2006
21-Av-5766

Shurlie Weisberg
Bas Sheva Chana bas Avraham Mordecai

Aug 11, 1951
9-Av-5711

Mathew Wielansky
Matisyahu ben Yitzchok Eliyahu

Aug 01, 1985
16-Av-5745

Sam Wolff
Shlomo ben Avraham Chaim HaLevi

Aug 12, 1998
20-Av-5758

Sandra Woolf
Sorah Leah bas Yitzchak HaLevi

Aug 11, 1995
15-Av-5755

BACK TO TOP